'Wij komen bij u thuis of u komt bij ons'

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-40 07 60 02. Mailen kan ook: info@gibonline.nl Tijdens gezins-gesprekken kunnen wij de telefoon niet aannemen. We proberen u binnen 24 uur terug te bellen of te mailen.

'Wij komen bij u thuis of u komt bij ons'

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-40 07 60 02. Mailen kan ook: info@gibonline.nl Tijdens gezins-gesprekken kunnen wij de telefoon niet aannemen. We proberen u binnen 24 uur terug te bellen of te mailen.

'Wij komen bij u thuis of u komt bij ons'

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-40 07 60 02. Mailen kan ook: info@gibonline.nl Tijdens gezins-gesprekken kunnen wij de telefoon niet aannemen. We proberen u binnen 24 uur terug te bellen of te mailen.

Contact opnemen

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0640076002. Mailen kan ook: info@gibonline.nl. Tijdens gezinsgesprekken zullen wij de telefoon niet aan kunnen nemen, maar trachten telkens binnen 24 uur terug te bellen of mailen.

Praktijk GiB heeft een eigen locatie maar kan ook op huisbezoek gaan, mits de situatie daarom vraagt.

Praktijk GiB is een dochter van Stichting Via Jeugd, waarmee we sinds maart 2023 een duurzame samenwerking zijn aangegaan met als doel preventief te werken en daarmee zoveel mogelijk (gesloten) uithuisplaatsingen te voorkomen. Daarnaast streven praktijk GiB en Via Jeugd ernaar de jeugdzorg te vernieuwen, te verbeteren en vooral systemischer te maken. 

Vanaf januari 2022 hebben we 2 locaties

Klacht

Mocht, ondanks onze inzet en betrokkenheid, u toch niet tevreden zijn over ons hulpaanbod, dan kunt u dit kenbaar maken middels onze klachtenprocedure (onderdeel van de voorwaarden van het Nederlands Instituut voor Psychologen).

Praktijk GiB beschikt over een vertrouwenspersoon via de organisatie AKJ.

Download onze beleidsverklaring

Download ons klachtenreglement

Download onze privacyverklaring

       Praktijk GiB is sinds 29 maart 2023 een officieel onderdeel van Stichting    

Praktijk GiB biedt behandeling op maat gericht op iedere unieke situatie, uitgevoerd door bevlogen en deskundige professionals. Soms kan het echter voorkomen dat u van mening bent dat wij hierin tekort schieten. We stellen het zeer op prijs als u daarover met ons de dialoog zou willen aan gaan. Het is onze intentie om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen op info@gibonline.nl (t.a.v. klachten coördinator) waarbij wij ons intern klachtenreglement als leidraad zullen gebruiken. Op behandeling door praktijk GiB zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Praktijk GiB is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en bij het NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten). Hier kunt u ook terecht met eventuele klachten.