Maatwerk

Ieder gezin is uniek en zal dan ook zijn eigen unieke behandeltraject aangeboden krijgen, passend bij het gezin en bij de individuele gezinsleden. Voor sommigen werkt praten goed, anderen hebben juist meer baat bij samen dingen doen en ervaren om zo de problemen te overwinnen. Bij praktijk GIB trachten we zoveel mogelijk af te stemmen op wat uw gezin vraagt. Indien nodig of gewenst kunnen de gezinsgesprekken ook bij u thuis plaatsvinden.

Samenwerken

In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat uit de inhoud van de gesprekken blijkt dat inzet van andere disciplines nodig of wenselijk is. In die gevallen kan praktijk GiB ten allen tijde beschikken over inzet van andere disciplines zoals bijvoorbeeld een kinder- en jeugdpsychiater, individueel psychotherapeut of psychomotore therapeut.

Verwijzing en kosten

U kunt zich aanmelden voor behandeling in onze praktijk via uw huisarts of via de gemeente (Centrum Jeugd en Gezin). Indien de gemeente de indicatie voor behandeling afgeeft, zal de gehele behandeling worden vergoed.