'Iedereen komt uit een nest'

'Zonder verbinding is niemand iemand'

Duurzame samenwerking tussen Gezin in Beweging en Via Jeugd

Vanaf maart 2023 is Via Jeugd een duurzame samenwerking aangegaan met onze praktijk. Hierdoor kunnen we niet alleen blijven bestaan maar ook meer gezinnen al in een vroeg stadium bereiken. Met onze systeemtherapeutische behandeling, waarbij we het hele gezin/familie en school betrekken, dichtbij huis en zo intensief als nodig, voorkomen we dat kinderen én hun ouders van elkaar verwijderd raken.

Door deze samenwerking aan te gaan, hebben we voor onze clienten en onze medewerkers een duurzaam bestaan in het jeugdzorglandschap gecreëerd. Waardoor we verder kunnen bouwen aan onze droom; systeemtherapeutische behandeling beschikbaar stellen aan ieder gezin dat dat nodig heeft. Vanuit de overtuiging dat ieder kind en iedere ouder een diep verlangen heeft het goed te hebben met elkaar. Door de essentiele werkfocus te leggen op de onderlinge relaties in het gezinssysteem, daarin breuken, blokkades en/of (familie)trauma's te herstellen, ontstaat opnieuw verbinding tussen ouder en kind. 

Daar staat GiB voor en daarin verandert er niets. Clienten in zorg blijven hun eigen behandelaar houden, behandelingen kunnen weer verlengd worden indien nodig en nieuwe gezinnen kunnen weer instromen. Wij zijn er klaar voor.

Namens team GiB; wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!

 

Samen werken aan verbinding

Praktijk GiB helpt u en uw gezin om de problemen aan te pakken.
Samen met mensen die voor u belangrijk zijn, zoals familie, vrienden en/of andere hulpverleners. De gezinsleden bepalen zelf welke doelstellingen ze willen bereiken. U bent expert in uw eigen leven. Samen maken we een plan zodat jullie opnieuw een team kunnen vormen en de moeilijkheden worden aangepakt.

We ontmoeten elkaar regelmatig, dat kan ook thuis, en werken dan aan de uitvoering van dat plan. Zodat jullie als gezin:

  • ​weer grip op de situatie krijgen 
  • de sfeer en communicatie in huis verbetert 
  • u zich weer competent voelt in uw rol als ouder 
  • uw kinderen zich weer gezond verder kunnen ontwikkelen.

Als er meerdere hulpverleners, instanties of scholen betrokken zijn bij uw gezin, kan het plan in gezamenlijkheid worden opgesteld.

Praktijk GiB kijkt naar de klachten van een individu of van een gezin met een zogenaamde 'systemische bril'. Problemen staan nooit op zichzelf; als één iemand niet goed in zijn vel zit, heeft dit effect op de andere gezinsleden. Alles hangt met alles samen. En iedereen heeft iedereen nodig. Want zonder verbinding is niemand iemand.
 

Wat is systeemtherapie?