'Zonder verbinding is niemand iemand'

Een gezin draaiende houden is niet altijd even gemakkelijk. Soms zit het flink tegen en stapelen problemen zich op.

Denk daarbij aan zaken als:

 • het opvoeden van de kinderen
 • conflicten binnen of buiten het gezin 
 • ingewikkelde echtscheidingsproblematiek 
 • school/studieproblemen 
 • risicovol gedrag bij één of meerdere kinderen 
 • ingewikkelde fase-overgang 
 • moeite met het organiseren van het dagelijkse gezinsleven.

Ouders proberen vaak lange tijd zelf de problemen het hoofd te bieden. Het voelt niet prettig als blijkt dat, ondanks alle inzet, de situatie in hun gezin niet verandert. Dit kan zorgen, somberheid en onzekerheid veroorzaken over hun rol als opvoeder. Ook kunnen er partner-relatieproblemen ontstaan. Niet zelden geven ouders aan zich schuldig te voelen naar hun partner of naar hun kinderen. Of het gevoel gefaald te hebben als ouders. De problemen staan nooit op zich. Iedereen in het gezin en vaak ook daarbuiten heeft er last van of maakt zich zorgen.

Samen werken aan een oplossing

Praktijk GiB helpt u en uw gezin om de problemen aan te pakken.
Samen met mensen die voor u belangrijk zijn, zoals familie, vrienden en/of andere hulpverleners. De gezinsleden bepalen zelf welke doelstellingen ze willen bereiken. U bent expert in uw eigen leven. Samen maken we een plan zodat jullie opnieuw een team kunnen vormen en de moeilijkheden worden aangepakt.

We ontmoeten elkaar regelmatig, dat kan ook thuis, en werken dan aan de uitvoering van dat plan. Zodat jullie als gezin:

 • ​weer grip op de situatie krijgen 
 • de sfeer en communicatie in huis verbetert 
 • u zich weer competent voelt in uw rol als ouder 
 • uw kinderen zich weer gezond verder kunnen ontwikkelen.

Als er meerdere hulpverleners, instanties of scholen betrokken zijn bij uw gezin, kan het plan in gezamenlijkheid worden opgesteld.

Praktijk GiB kijkt naar de klachten van een individu of van een gezin met een zogenaamde 'systemische bril'. Problemen staan nooit op zichzelf; als één iemand niet goed in zijn vel zit, heeft dit effect op de andere gezinsleden. Alles hangt met alles samen. En iedereen heeft iedereen nodig. Want zonder verbinding is niemand iemand.
 

Wat is systeemtherapie?